• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Kalendarium

29.11.2021 - Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2021 r.
30.09.2021 - Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2021 r.
25.05.2021 - Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2021 r.
30.04.2021 - Jednostkowy raport roczny za rok 2020, Skonsolidowany raport roczny za rok 2020

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168